Блащук Наталя Вікторівна

Резюме

Моя сторінка на сайті «Google Академія»

Закінчила Вінницький національний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво" та здобула кваліфікацію магістра з будівництва, переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Будівництво і архітектура".

З 2005 року працювала інженером у науково-дослідній лабораторії ефективних будівельних конструкцій ВНТУ.

З 2008 року працює на кафедрі "Промислового та цивільного будівництва", яка у квітні 2016 року в зв'язку з реорганізацією кафедр була перейменована на кафедру "Будівництва, міського господарства та архітектури".

Закінчила аспірантуру і захистила дисертацію на тему: "Сумісна робота існуючого фунламенту і паль при його підсиленні", науковий керівник к.т.н., доц. Маєвська І. В., захист відбувся у спеціалізованій вченій раді державного підприємства " Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (м. Київ).

Автор 43 наукових праць, в тому числі монографія "Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів" та 6 навчально-методичних розробок, а також 2 навчальних посібників.

Галузь наукових інтересів: реконструкція і підсилення основ та фундаментів; числове моделювання НДС системи "будівля - фундамент - основа".

 Працює доцентом на кафедрі "Будівництва, міського господарства та архітектури", основні дисципліни "Механіка грунтів", "Основи та фундаменти",  член Всеукраїнської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування».